Wyłączniki krańcowe

Seria wyłączników LS20P…LS26P i LS20M…LS26M…
Wyłączniki krańcowe LS20P….LS26P, wykonane zostały z materiału termoplastycznego UL-V0 wzmocnionego włóknem szklanym, uszczelnione żywicą epoksydową u podstawy korpusu, zapewniają podwójną izolację oraz stopień ochrony IP67. Wyłączniki krańcowe LS20M…LS26M, wykonane ze stopu cynkowego (ZnAl), uszczelnione żywicą epoksydową u podstawy korpusu zapewniają stopień ochrony IP67.

Proste w użytkowaniu krańcowe wyłączniki elektromechaniczne charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • Łatwość monitorowania ich funkcjonowania
 • Zdolność przełączania wysokich prądów (standardowa wartość prądu termicznego 5A)
 • Elektrycznie izolowane zespoły styków (konfiguracja Zb)
 • Bezpośrednie otwieranie styków normalnie zamkniętych
 • Precyzyjne punkty izolacyjne
 • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Wyłączniki są urządzeniami o następujących unikatowych właściwościach:
 • Sygnalizacja zasilania/braku zasilania
 • Ograniczenie zakresu ustawiania i przesuwu
 • Przekazywanie informacji o obecności przedmiotów – zliczanie
Seria wyłączników LS3..P.., LS4..P.. i LS7..P..
Wyłączniki krańcowe LS3..P.., LS4..P… i LS7..P.., wykonane z materiału termoplastycznego UL-V0 wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniają podwójną izolację oraz stopień ochrony IP65. Obudowy dostępne są w trzech wymiarach: LS3..P… o szerokości 30mm, LS4..P… o szerokości 40mm, LS7..P… o szerokości 60mm.

Proste w użytkowaniu wyłączniki elektromechaniczne charakteryzują się następującymi właściwościami:
 • Łatwość monitorowania ich funkcjonowania
 • Zdolność przełączania wysokich prądów (standardowa wartość prądu termicznego 10A)
 • Styki izolowane elektrycznie
 • Bezpośrednie otwieranie styków normalnie zamkniętych
 • Precyzyjne punkty izolacyjne
 • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Wyłączniki są urządzeniami o następujących unikatowych właściwościach:
 • Sygnalizacja zasilania/braku zasilania
 • Ograniczenie zakresu ustawiania i przesuwu
 • Przekazywanie informacji o obecności przedmiotów – zliczanie
Seria wyłączników LS3..M.., LS4..M.. i LS7..M..
Wyłączniki krańcowe LS3..M.. i LS7..M.., wykonane ze stopu cynku i aluminium (ZnAl) zapewniają stopień ochrony IP66. Wyłączniki krańcowe LS4..M.., wykonane ze stopu aluminium (Znal) zapewniają stopień ochrony IP66. Obudowy dostępne są w trzech wymiarach: LS3..M… o szerokości 30mm, LS4..M… o szerokości 40mm, LS7..M… o szerokości 60mm.

Proste w użytkowaniu krańcowe wyłączniki elektromechaniczne charakteryzują się następującymi właściwościami:
 • Łatwość monitorowania ich funkcjonowania
 • Zdolność przełączania wysokich prądów (standardowa wartość prądu termicznego 10A)
 • Styki izolowane elektrycznie
 • Bezpośrednie otwieranie styków normalnie zamkniętych
 • Precyzyjne punkty izolacyjne
 • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Wyłączniki są urządzeniami o następujących unikatowych właściwościach:
 • Sygnalizacja zasilania/braku zasilania
 • Ograniczenie zakresu ustawiania i przesuwu
 • Przekazywanie informacji o obecności przedmiotów – zliczanie
Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa z kluczem ryglującym
Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa z kluczem typu LS3..P..-S (o szerokości 30mm) oraz LS4..P..-S (o szerokości 40mm), wykonane z materiału termoplastycznego UL-V0 wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniają podwójną izolację oraz stopień ochrony IP65. Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa z kluczem LS3..M..-S (o szerokości 30mm), wykonane ze stopu cynkowego (ZnAl), zapewniają stopień ochrony IP66. Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa z kluczem typu LS4..M..-S ( o szerokości 40mm), wykonane ze stopu aluminium (ZnAl)
 • Łatwość monitorowania ich funkcjonowania
 • Zdolność przełączania wysokich prądów (standardowa wartość prądu termicznego 10A)
 • Otwieranie styków normalnie zamkniętych (NZ) poprzez wyjęcie małego klucza z wyłącznika krańcowego
 • Zespoły styków o działaniu zależnym, styki normalnie zamknięte (NZ) otwierane bezpośrednio przez wyzwalacz.
 • Styki izolowane elektrycznie
 • Precyzyjne punkty izolacyjne
 • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Wyłączniki są urządzeniami o następujących unikatowych właściwościach:
 • Sygnalizacja zasilania/braku zasilania
 • Ograniczenie zakresu ustawiania i przesuwu
 • Przekazywanie informacji o obecności przedmiotów – zliczanie
Dzięki tym właściwościom wyłączniki krańcowe idealnie nadają się do monitorowania i ochrony urządzeń przemysłowych bezinercyjnych, w których czas przestoju jest krótszy niż czas dostępu do strefy niebezpiecznej. Montaż na elementach zabezpieczających przesuwnych i obrotowych (pokrywy, obudowy, drzwi, kraty itp.):
 • Zwiększają ochronę operatorów obsługujących niebezpieczne urządzenia poprzez otwieranie obwodu sterowniczego. Wyjęcie klucza ryglującego poprzez otwarcie ruchomego ochronnika powoduje bezzwłoczne zatrzymanie napędu urządzenia.
 • Stosowane z innymi standardowymi wyłącznikami krańcowymi i przełącznikami bezpieczeństwa, tworzą automatyczne obwody sterownicze spełniające wymogi normy EN 954-1.
 • Spełniają wymogi Dyrektyw europejskich (Dyrektywy niskonapięciowej, maszynowej i kompatybilności elektromagnetycznej) i są zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi.
Wyłączniki krańcowe z kluczem ryglującym i kasowaniem ręcznym
Wyłączniki krańcowe z kluczem ryglującym i kasowaniem ręcznym, typu LS3..P-R (w obudowie plastikowej, o szerokości 30mm), wykonane z materiału termoplastycznego UL-V0 wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniają podwójną izolację oraz stopień ochrony IP65. Wyłączniki krańcowe typu LS3..M..-R ( w obudowie metalowej, o szerokości 30mm), wykonane ze stopu cynkowego (ZnAl), zapewniają stopień ochrony IP66. Wyłączniki krańcowe z kluczem ryglującym i kasowaniem ręcznym wyposażone są w zespół styków złożony z 1 styku NZ + 1 styku NO lub 2 styków NZ. Styki NZ otwierane są bezpośrednio przez wyzwalacz. Po uruchomieniu urządzenia sterowniczego i przekroczeniu punktu ryglującego styki bezpieczeństwa NZ pozostają w pozycji otwartej. Powrót do początkowej pozycji roboczej odbywa się poprzez samoczynne działanie przycisku kasującego.

Proste w użytkowaniu wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa z kluczem ryglującym i kasowaniem ręcznym charakteryzują się następującymi właściwościami:
 • Łatwe do monitorowania funkcjonowanie (przechowywanie danych o zakłóceniach)
 • Zdolność przełączania wysokich prądów (konwencjonalny prąd termiczny 10A)
 • Otwieranie styków normalnie zamkniętych bezpośrednio przez wyzwalacz
 • Styki izolowane elektrycznie
 • Precyzyjne punkty robocze
 • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Wyłączniki nożne
W urządzeniach obsługiwanych za pośrednictwem wyłączników nożnych, np. nożycach mechanicznych, krawędziarkach, tokarko-wyoblarkach, obrabiarkach, zawijarkach, nitowarkach, itp.

W wyłącznikach krańcowych IPS z pokrywą, podstawa, pokrywa i pedał wykonane zostały z odpornego na wstrząsy materiału Bayblend FR 90 FR 90 (Stop poliwęglanu i tworzywa ABS). Dostępne kolory, to szara podstawa z pokrywą szarą, żółtą lub czerwoną.

Wyłączniki nożne IPM charakteryzują się zredukowanymi wymiarami. Pokrywa i podstawa wykonane są z samogasnącego tworzywa ABS. Dostępne kolory, to szara lub czarna podstawa z pokrywą szarą żółtą, lub czerwoną

Wyłączniki nożne z pokrywą dostępne są w trzech wersjach roboczych:
 • O ruchu swobodnym: pozycja styków odpowiada ruchowi pedału: uruchomienie następuje w momencie wciśnięcia pedału, zwolnienie następuje wówczas, gdy pedał jest w położeniu spoczynkowym.
 • Wyłącznik krańcowy zablokowany w pozycji neutralnej: schemat działania taki jak powyżej po odblokowaniu pedału końcem stopy
 • Wyłącznik nożny zablokowany w pozycji dolnej: schemat działania taki, jak w przypadku ruchu swobodnego, jednak położenie spoczynkowe następuje dopiero po odblokowaniu pedału końce stopy.

  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Twoje preferencje:

  Skontaktuj się z ABB w Polska

  seitp329 e1cb4b2aa93be7d9c12573bb002fff85