Statyczne przemienniki częstotliwości dla przyłączania kolejowych sieci trakcyjnych (1-fazowa z 3-fazową)

Elastyczne przekształcenie częstotliwości przy połączeniu z siecią ogólnokrajową jest odpowiednim sposobem umożliwiającym niezawodne zasilanie sieci trakcji kolejowej jednofazowym prądem o częstotliwości 16,7 Hz. Statyczne przemienniki częstotliwości są urządzeniami stosowanymi do wymiany energii elektrycznej pomiędzy kolejowymi sieciami trakcyjnymi a ogólnokrajowymi sieciami energetycznymi. Postępujący rozwój stosowanych dotychczas elementów półprzewodnikowych (w niniejszych urządzeniach połączonych szeregowo) oraz nowych półprzewodników ze sterowaną bramką, zapewniają szeroki zakres danych znamionowych oraz wysoką wydajność przedmiotowych przemienników.

W celu zapewnienia wymiany energii elektrycznej pomiędzy 3-fazową siecią energetyczną o częstotliwości 50 Hz (3 AC) a siecią trakcyjną o częstotliwości 16,7 Hz (1AC) można łączyć do kilku standardowych statycznych przemienników częstotliwości, każdy o mocy znamionowej 15 MW / 19 MVA. Przewaga zainstalowania tych nowoczesnych urządzeń nad poprzednio stosowanymi polega na ich o wiele większych możliwościach oraz wyraźnie większej sprawności w całym zakresie mocy. Specjalnymi właściwościami są zwarta modułowa budowa oraz krótki czas instalacji, co umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań.

Podstawowymi komponentami takich przekształtników (np. dla połączenia sieci 50 Hz z kolejową siecia trakcyjną 16,7 Hz) są:

 • Transformator wejściowy 3 AC 50 Hz
 • Wyjściowy transformator sumujący 1 AC 16,7 Hz
 • Kontener zawierający przekształtnik oraz układ sterowania
 • Układ chłodzenia
 • Filtr DC przyłącza 33 Hz
 • Filtr 16,7 Hz

  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Twoje preferencje:

  Skontaktuj się z ABB w Polska

  seitp322 1a2e3c45ffa1789dc1257bef004a8958