TPU

Przekładniki prądowe wnętrzowe, wsporcze

Przekładniki typu: TPU 4x.xx

 • Maksymalny poziom izolacji: 12 / 28 / 75 kV lub 12 / 42 / 95 kV
 • Najwyższe napięcie robocze sieci do 12 kV i częstotliwość 50 Hz
 • Znamionowe prądy pierwotne: 10÷3200 A
 • Znamionowe prądy wtórne: 1 lub 5 A
 • Maksymalny krótkotrwały prąd cieplny (1s.): Ith= do 100 kA
 • Moc znamionowa: 5÷60 VA
 • Klasy pomiarowe: 0,2 / 0,5 / 1 / 0,2S / 0,5S
 • Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu: FS5 lub FS10
 • Klasy zabezpieczeniowe: 10P10 / 5P10
 • Maksymalna liczba obwodów wtórnych: 6
Przekładniki typu: TPU 5x.xx
 • Maksymalny poziom izolacji: 17,5 / 38 / 95 kV lub 17,5 / 42 / 95 kV
 • Najwyższe napięcie robocze sieci do 17,5 kV i częstotliwość 50 Hz
 • Znamionowe prądy pierwotne: 10÷3200 A
 • Znamionowe prądy wtórne: 1 lub 5 A
 • Maksymalny krótkotrwały prąd cieplny (1s.): Ith= do 100 kA
 • Moc znamionowa: 5÷60 VA
 • Klasy pomiarowe: 0,2 / 0,5 / 1 / 0,2S / 0,5S
 • Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu: FS5 lub FS10
 • Klasy zabezpieczeniowe: 10P10 / 5P10
 • Maksymalna liczba obwodów wtórnych: 6
Przekładniki typu: TPU 6x.xx
 • Maksymalny poziom izolacji: 24 / 50 / 125 kV lub 24 / 55 / 125 kV
 • Najwyższe napięcie robocze sieci do 24 kV i częstotliwość 50 Hz
 • Znamionowe prądy pierwotne: 10÷3200 A
 • Znamionowe prądy wtórne: 1 lub 5 A
 • Maksymalny krótkotrwały prąd cieplny (1s.): Ith= do 100 kA
 • Moc znamionowa: 5÷60 VA
 • Klasy pomiarowe: 0,2 / 0,5 / 1 / 0,2S / 0,5S
 • Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu: FS5 lub FS10
 • Klasy zabezpieczeniowe: 10P10 / 5P10
 • Maksymalna liczba obwodów wtórnych: 6
Przekładniki typu: TPU 7x.xx
 • Maksymalny poziom izolacji: 36 / 70 / 170 kV lub 38,5 / 80 / 180 kV lub 40,5 / 90 / 200 kV
 • Najwyższe napięcie robocze sieci: do 36 kV; 38,5 kV; 40,5 kV i częstotliwość 50 Hz
 • Znamionowe prądy pierwotne: 10÷2500 A
 • Znamionowe prądy wtórne: 1 lub 5 A
 • Maksymalny krótkotrwały prąd cieplny (1s.): Ith= do 100 kA
 • Moc znamionowa: 5÷60 VA
 • Klasy pomiarowe: 0,2 / 0,5 / 1 / 0,2S / 0,5S
 • Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu: FS5 lub FS10
 • Klasy zabezpieczeniowe: 10P10 / 5P10
 • Maksymalna liczba obwodów wtórnych: 8

  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Twoje preferencje:

  Skontaktuj się z ABB w Polska

  db0003db004279 38c03dbf781eef15c1257457006c435d