ABB uruchamia podziemny i podmorski elektroenergetyczny kablowy system przesyłowy na największe napięcie na świecie

2014-08-22 - Napięcie 525 kV to nowy rekord świata dla wyciskanych kabli HVDC prądu stałego wysokiego napięcia, podwajając przepustowość i zwiększając zasięg linii, co umożliwia większą integrację odległych odnawialnych źródeł energii i połączeń międzysieciowych.

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, ogłosił przełom w technologii kablowej. Firma z powodzeniem skonstruowała i przetestowała wyciskany kabel HVDC na prąd stały o napięciu 525 kV, który poprawia wydajność i zwiększa opłacalność instalacji z zakresu energetyki odnawialnej.

To najnowsze innowacyjne rozwiązanie ponad dwukrotnie powiększy przepustowość linii, z 1 000 MW do ok. 2 600 MW. Ponadto rozszerzy zasięg linii kablowej z niecałych 1000 km do 1500 km, przy zachowaniu strat przesyłowych poniżej 5 proc.


Nowy kabel umożliwia podniesienie napięcia o 64 proc. ponad 320 kV, czyli najwyższe obecnie napięcie stosowane przy technologii tego rodzaju. Kable na napięcie 525kV można układać w liniach podmorskich i podziemnych, a więc idealnie nadają się do przesyłu mocy ze znaczną sprawnością poprzez obszary gęsto zaludnione i ekologicznie wrażliwe, a także do zastosowań przybrzeżnych i na otwartym morzu.

- Ten istotny przełom technologiczny zasadniczo zmienia wykonalność inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej i odgrywa kluczową rolę w stosowaniu podziemnych i podmorskich kabli wysokiego napięcia do integrowania bardzo odległych odnawialnych źródeł energii - powiedział Ulrich Spiesshofer, prezes grupy ABB..


Umożliwiając przesył większych mocy na większe odległości z mniejszymi stratami, nowa technologia kabli 525 kV firmy ABB oferuje rozwiązania dla krajów i przedsiębiorstw energetycznych poszukujących narzędzi, które umożliwiłyby ich elektroenergetycznym systemom przesyłowym przyjmowanie więcej energii wytwarzanej w odległych elektrowniach słonecznych i wiatrowych. Pojedynczą parą wyciskanych kabli HVDC 525 kV można, na przykład, przesyłać z gigantycznych farm wiatrowych na morzu tyle energii, ile potrzeba do zasilania dwóch milionów gospodarstw domowych.

Ta nowa technologia oferuje oszczędności nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Przyczynia się także do rozwoju sieci prądu stałego, w którym firma ABB, konstruując hybrydowy wyłącznik HVDC, usunęła podstawową przeszkodę technologiczną.

Nowatorski system kablowy składa się z kabli, w których zastosowano nowy materiał izolacyjny na prąd stały, usieciowiony polietylen (XLPE), opracowany wspólnie z firmą Borealis, uznanym liderem w swojej branży, a także końcówki i złącza produkcji ABB.

Złącza kabli HVDC to podstawowe elementy przyszłych zrównoważonych systemów energetycznych, które będą musiały przesyłać ogromne ilości energii elektrycznej na duże odległości, często przez całe kraje lub pomiędzy nimi. ABB jest światowym liderem w dziedzinie systemów kablowych wysokiego napięcia, powszechnie instalowanych na całym świecie do różnorodnych zastosowań, od linii zasilających w centrach miast, przez zasilanie platform wydobywczych ropy naftowej i gazu, po podmorskie połączenia międzysieciowe i integrację źródeł odnawialnych. ABB przekazała do eksploatacji ponad 25 linii kablowych prądu stałego i prawie 100 linii prądu przemiennego na całym świecie.

ABB przedstawi swój system wyciskanych kabli HVDC 525 kV na sympozjum technologicznym Cigré w Paryżu w dniach 25-29 sierpnia bieżącego roku.

  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Skontaktuj się z nami

  seitp202 89d4ee0e9cfbf0efc1257d3c004b9c56