Konkurs im. Mieczysława Pożaryskiego

2011-10-07 - XXXV edycja konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2010 roku zademonstrowała wysoki poziom prasy branżowej.

Do konkursu nominowano łącznie 36 artykułów, nagrodzono 6 z nich. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na terenie sponsora konkursu – w siedzibie Oddziału ABB w Aleksandrowie Łódzkim.

Pierwsze miejsce zajęła seria artykułów związanych z tematyką urządzeń elektrotermicznych opublikowanych w „Śląskich Wiadomościach Elektrycznych” autorstwa dr hab. inż. Antoniego Sawickiego, profesora Politechniki Częstochowskiej. „Fakt, że dostałem tę nagrodę, jest docenieniem wagi elektrotermii i potrzeby jej rozwijania na polskich uczelniach. Nobilitujące jest również to, że sponsorem nagrody jest ABB, wiodąca firma na rynku europejskim” – stwierdził zwycięzca.
Dwiema drugimi równorzędnymi nagrodami wyróżniono prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego z Wojskowej Akademii Technicznej oraz prof. dr hab. inż. Franciszka Mosińskiego z Politechniki Łódzkiej. Przy tej okazji prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzy Barglik podkreślił, że wszystkie nagrodzone artykuły to prace na najwyższym poziomie. „Pierwszą nagrodę otrzymał cykl tekstów w „Śląskich Wiadomościach Elektrycznych”, co pokazuje, że dobre artykuły tworzone są nie tylko w tych tradycyjnych czasopismach, ale i nowych periodykach” – powiedział.Po wręczeniu nagród goście zwiedzili dwa nowo wybudowane przez ABB zakłady wytwórcze w Aleksandrowie Łódzkim : Zakład Energoelektroniki, Napędów i Urządzeń Trakcyjnych oraz fabrykę silników elektrycznych (na zdjęciu).
Podczas wręczenia nagród obecni byli m.in. przedstawiciele SEP oraz władz ABB Sp. z o.o., w tym prezes spółki Mirosław Gryszka. Obie strony mówiły o konieczności promowania wiedzy technicznej, szczególnie z zakresu elektrotechniki oraz znaczeniu dotychczasowej współpracy.

„Nasza współpraca z ABB rozwija się nie tylko w środowisku łódzkim, ale i na szczeblu ogólnopolskim. Mam na myśli konkurs im. Mieczysława Pożaryskiego, ale również inne przedsięwzięcia, takie jak program Bezpieczna Elektryczność, czy też wspólne udziały w konferencjach. Mam już pewne propozycje na dalszą współpracę” – powiedział Jerzy Barglik.

Po uroczystości goście zwiedzili obie aleksandrowskie fabryki ABB – Zakład Energoelektroniki, Napędów SN i Urządzeń Trakcyjnych oraz fabrykę silników elektrycznych.

Wyniki konkursu

Pierwsza nagroda:
 • Seria artykułów pt.: „Asymetria charakterystyk dynamicznych łuku elektrycznego”, „Modele Cassiego łuku asymetrycznego”, „Modele Mayra łuku asymetrycznego”, „O wykorzystaniu charakterystyk statycznych do modelowania łuku asymetrycznego prądu zmiennego” opublikowanych w numerach 4 i 6 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” autorstwa dr. hab. inż. Antoniego Sawickiego, prof. Politechniki Częstochowskiej z Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PCz.
Dwie równorzędne drugie nagrody:
 • Artykuł pt.: „Terahertz detectors and focal plane arrays (Terahercowe detektory i ich matryce) opublikowany w nr 4, „Elektroniki”. Autorem artykułu jest prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski z Instytutu Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Artykuł pt.: „Transformator jako newralgiczny element systemu elektroenergetycznego”, opublikowany w numerze 4 „Wiadomości Elektrotechnicznych”. Autorem artykułu jest prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.
Trzy równorzędne nagrody trzecie:
 • Artykuł pt.: „Plazmowa technologia przetwarzania odpadów w produkty użytkowe”, opublikowany w numerze 1 „Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP”. Autorem artykułu są prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołaciński z Politechniki Łódzkiej - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki i dr inż. Łukasz Szymański z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Podręcznik INPE dla elektryków nr 32 „Prace pod napięciem w elektroenergetyce. Bezwyłączeniowe techniki utrzymania sieci dystrybucyjnej”, którego autorem jest mgr inż. Bogumił Dudek.
 • Artykuł pt. „Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek” opublikowany w numerze 9 „Przeglądu Elektrotechnicznego” – autorem jest dr inż. Przemysław Tabaka z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Skontaktuj się z nami

  seitp202 5784840750593c2dc12579220039c653