Wyłącznik próżniowy typu VD4

 • oględziny
 • sprawdzenie połączeń śrubowych
 • czyszczenie i ewentualne smarowanie napędów
 • sprawdzenie działania mechanicznego i ewentualne regulacje
 • sprawdzenie działania terminala PR (w przypadku VD4/R I VD4/S)
 • pomiar rezystancji izolacji
 • badanie rezystancji komór próżniowych
Typ wyłącznika
Częstotliwość przeglądów
VD4
1 rok
VD4/R
1 rok
VD4/S
1 rok
VM1
1 rok

UWAGA: Podane częstotliwości przeglądów mają zastosowanie, gdy aparatura pracuje w normalnych warunkach pracy. W środowiskach zanieczyszczonych pyłami lub o dużym zadymieniu przemysłowym, w składach eolicznych lub jeśli aparatura poddana jest drganiom, przeglądy powinny być wykonywane częściej.

Last edited 2007-09-12
  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj
  plabb045 b85f40a1a92b6472c12573540035bfd3