Efektywne rozwiązanie ABB od elektrowni do elektrycznego gniazdka

Efektywne energetycznie produkty, systemy, rozwiązania i usługi ABB pomagają klientom produkować i dostarczać więcej wyrobów i energii w przeliczeniu na każdą zużywaną jednostkę energii. Różne gałęzie przemysłu mają różne potrzeby, a ABB posiada rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną na drodze prądu z elektrowni aż do gniazdka elektrycznego.

ABB dostarcza wszelkie urządzenia elektryczne i automatyki dla elektrowni, za wyjątkiem turbin i kotłów. W obszarze wytwarzania energii systemy ABB podnoszą efektywność spalania paliwa, pracy kotłów i zużycia energii w działaniach wspomagających.

Dystrybucja energii
Nawet samo przemieszczanie energii może przebiegać efektywniej. Prąd przesyłany jest do użytkowników końcowych za pośrednictwem systemów przesyłu i dystrybucji. Ci użytkownicy często oddaleni są od źródła wytwarzania energii o setki, a nawet tysiące kilometrów. Straty zazwyczaj wynoszą 6-8 procent, ale mogą sięgnąć nawet dziesięciu.

Współczesna technologia pozwala na oszczędzanie znaczących ilości energii elektrycznej i zwiększenie zdolności wydajności sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dzięki temu więcej energii może dotrzeć do klientów za pośrednictwem istniejących sieci bez potrzeby budowy nowych linii przesyłowych i elektrowni.

Przemysł
Przemysł zużywa około 42 procent całej wytwarzanej energii, jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Wśród najbardziej energochłonnych branż wymienić można cementową, chemiczną i hutniczą.

Ogromna większość produktów znajdujących się w bogatej ofercie ABB przyczynia się do generowania oszczędności energetycznych w fabrykach, które zwiększają swoją produktywność korzystając z najnowocześniejszych systemów sterowania, produktów automatyki i urządzeń elektrycznych. Kluczowe technologie ABB obejmują sterowniki, oprogramowanie, oprzyrządowanie, produkty niskiego napięcia, napędy, silniki, roboty i turbosprężarki.

Efektywność energetyczna budynków
W budynkach przemysłowych i mieszkalnych powstaje około 38 procent globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną zgłaszanego przez użytkowników końcowych. To zapotrzebowanie na energię dotyczy głównie ogrzewania, klimatyzacji i urządzeń elektrycznych. Dostosowanie temperatury ogrzewania, oświetlenia i zużycia energii przez urządzenia elektryczne do bieżących potrzeb tworzy znaczący potencjał oszczędności energetycznych bez uszczerbku dla komfortu czy jakości życia.

Każdego dnia, ABB dostarcza milion produktów dla sektora budynków komercyjnych i mieszkalnych. Grupa jest wiodącym producentem urządzeń niskiego napięcia oraz zautomatyzowanych systemów sterowania budynkami, które mogą pomóc osiągnąć oszczędności głównie w trzech obszarach: sterowaniu temperaturą, oświetleniem i automatyką budynku.

Ostatnia aktualizacja 2010-10-08
  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Skontaktuj się z nami

  Więcej informacji:
  db0003db002698 67942a80b9d0a27ec12575c3004aebf0